TRUBA Hakkında

TRUBA Wiki Sayfası sitesinden

Git ve: kullan, ara
TÜBITAK ULAKBIM, kuruluşundan itibaren sırası ile araştırma ağları, yüksek başarımlı hesaplama, veri yoğun hesaplama ve bilimsel veri ambarları servislerini sunmaktadır. Sağlanan hizmetlere günümüz itibarı ile bakıldığında e-Altyapıların sürekli ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli bütün bileşenleri içerdiği görülmektedir. Bulut hesaplama ve Yeşil Bilişim Teknolojileri (Green IT) gibi yeni teknolojik gelişmelere yönelik projeler, merkezler ve üretilen politikalar yakından takip edilerek e-Altyapının tüm bileşenleriyle birlikte çalışılabilirliğine büyük önem verilmektedir.
Yüksek başarımlı hesaplama, veri yoğ un hesaplama, bilimsel veri ambarları ve bulut hesaplama gibi servisler TÜBİTAK ULAKBİM Yüksek Başarımlı Hesaplama Grubu tarafından işletimi yapılmakta olan ve 2010 yılı sonuna kadar TR-Grid, 2011 itibariyle TRUBA olarak adlandırılan altyapıda sağlanmaktadır.
2003 senesinde kurum bütçesi ile TÜBİTAK ULAKBIM,satın aldığ ı 128 adet PC ile yüksek başarımlı hesaplama çalışmalarına başlamış, daha sonra gerek ulusal araştırmacılardan gelen talep, gerekse uluslararası projelerde kazanılan deneyim ve başarıların etkisiyle TUGA (Türk Ulusal Grid Altyapısı / TR-Grid) projesini gerçekleştirmiştir. TÜBİTAK Bilim Kurulu onayı ile TARAL kapsamında desteklenen TUGA projesi kapsamında 2006-2008 döneminde altyapı desteklenmiş ve önemli ölçüde genişletilmiştir.
2009 yılında DPT Araştırma Altyapısı Proje Çağrısına başvurularak "TR-Grid Araştırma e- altyapısının Güçlendirilmesi" projesi sunulmuştur. Bu proje kapsamında eski adı ile TR-Grid olarak adlandırılan TRUBA,2011 yılı sonuna kadar DPT tarafından desteklenmiştir. 2012 yılından itibaren bir önceki projenin devamı niteliğindeki "Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısını Güçlendirmesi" projesi ile Kalkınma Bakanlığı’ndan alınan destek ile altyapının genişletilmesi ve mevcut teknolojilerle güncelleştirilmesi sürdürülmektedir.
TRUBA, 160 farklı üniversiteden 1700 aratırmacıya bilimssel çalışmalarına katkıda bulunmak üzere doğrudan hizmet veren, farklı kamu kurumları ve araştırma enstitüleriyle ortak projeler gerçekleştirilen ve son altı yılda 10 Avrupa Birliği Çerçeve Program Projesinde yer alınmasını sağlayan ulusal anlamada stratejik önemi çok büyük ve benzersiz birUlusal e-Altyapıdır.
TRUBA Oluşumu'nun genel amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
* Yüksek başarımlı, grid ve bulut hesaplama ve depolama altyapısını işletmek ve genişletmek.
* TRUBA’da farklı merkez ve araştırma grupları ile oluşturulan çalışma modellerinin kapsamının genişletilerek ülke genelinde standartların ve yol haritaları ile oluşturulmuş ulusal e-Altyapı oluşturulmak.
* TRUBA’nın e-Altyapılardaki yeni teknolojik gelişmelere entegrasyonu sağlamak.
Kişisel araçlar